X

النوازل

عام / مدير جامعة أم القرى يفتتح معرض النوازل الفقهية الثاني

ثقافي / ندوة النوازل الفقهية بجامعة أم القرى تختتم أعمالها/ إضافة أولى واخيرة

ثقافي / “النوازل الفقهية” تناقش مسائل الحج والعمرة المستجدة